Home / Tag Archives: دوخت لباس‌هاى عروس

Tag Archives: دوخت لباس‌هاى عروس

رسوم مردم اردبیل برای عروسی

پس از آنکه دخترى مورد پسند واقع مى‌شد مراسم خواستگارى انجام مى‌گرفت. نشانه ٔ قبول چاى شيرين بود. در اين مجلس مهريه و شرايط طرفين و تاريخ عقد معين مى‌شد . مراسم عقد پس از مراسم ‘شال اوزوک’ انجام مى‌گرفت. اوزوک به‌ معنى انگشترى است . دعوت براى عقد از …

Read More »